Hos Coachen

Berit K. Simonsen

Coachen adskiller sig fra psykoterapeuten og psykologen ved som udgangspunkt IKKE at tage afsæt i svære psykiske problemstillinger.

Coachens udgangspunkt er derimod dig og dine ønsker om personlig eller faglig udvikling, således at du bliver i stand til at sætte og fastholde kursen i dit liv og leve dine potentialer og drømme fuldt ud.

Måske står ved en skillevej, hvor der skal træffes vigtige beslutninger om fx økonomi, karriere, privatliv, parforhold m.m. Det kan også være, at du er på vej tilbage til livet og arbejdet efter et stressforløb og nu vil skabe og fastholde nye prioriteringer i dit liv.

Uanset er dine refleksioner og beslutninger vigtige for dig!

Coaching er et dialog og refleksionsværktøj som giver dig muligheden for, at frisætte dine potentialer og handlekraft - at tage styringen i dit eget liv (tilbage).

En forandrings- og udviklingsproces som vi ikke selv er i stand til at aktivere i tilstrækkelig grad og som ofte kræver andre spørgsmål end dem din familie, venner, kollega eller leder vil stille dig.