Hos Psykologen

Kurt Kørner

Jeg uddannet cand.pæd.psych. og autoriseret psykolog af Psykolognævnet under Socialministeriet. Som følge deraf har jeg tavshedspligt og følger herudover de etiske principper for nordiske psykologer.

Jeg har været chefpsykolog hos Danfoss i 15 år og har været tilknyttet Job og Trivsel og Psykologisk Rådgivning Sønderjylland på deltid i 10 år.

Siden 1987 har jeg arbejdet med terapi og psykologisk rådgivning og min erfaring spænder bredt, hvad angår problemstillinger, metoder og teori.

Hovedsageligt benytter jeg teknikker indenfor kognitiv adfærdsterapi, gestaltterapi, hypnoterapi, Kemplers par- og familieterapi, NLP terapi og mindfulness.

Mit menneskesyn og terapeutiske ståsted tager som udgangspunkt afsæt i humanistiske, eksistentielle og psykodynamiske perspektiver.

Tilskud til psykologhjælp

Jeg er ikke tilknyttet sygesikringen, men flere pensions- og forsikringsselskab dækker udgifterne op til 12 årlige psykologbehandlinger. 

Du skal selv kontakte dit pensions- eller forsikringsselskab i første omgang.

Hvis du er medlem af "Sygeforsikringen Danmark" indberette vi for dig elektronisk. Herfra kan du få op til 300 kr. i tilskud pr. behandling.